Všeobecné podmínky

Způsob platby a doprava

Způsob dopravy

Náklady na dopravu v rámci České republiky jsou jednotné ve výši 140 Kč.

Způsob platby

  • Platba na dobírku: objednávku zaplatíte dopravci při prevzetí objednaného zboží
  • Platba s kreditní kartou (poskytovatel Braintree)
  • Platba přes Paypal

Poučení o ochraně osobních údajů

Ochrana údajů a soukromí: Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů uživatelů naší stránky. Údaje získané při registraci používáme výhradně pro vyřízení nákupu uživatele a pro zlepšení fungování naší stránky. Tyto informace bez vašeho souhlasu nebudeme poskytovat třetím stranám. Při registraci shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Údaje uložené na stránce si můžete vždy zobrazit a případně změnit kliknutím na odkaz Můj účet. Přihlásíte se pomocí e-mailu a hesla. Pokud si přejete, aby vaše údaje byly smazány, oznamte nám to. Na našich internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na stránky, které nejsou v našem vlastnictví. Za ochranu soukromí na těchto stránkách nezodpovídáme. O jakýchkoliv změnách v našich zásadách ochrany osobních údajů vás budeme informovat na naší strínce případně prostřednictvím e-mailu. Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese.

Komunikace: reklamní e-maily musí být jasné a srozumitelně označeny jako reklamní zprávy. Odesílatel musí být jasně viditelný. Rozhodnutí uživatele o nepřijímání reklamních zpráv bude poskytoval bezpodmínečně respektovat.

Shrnutí zodpovědnosti: poskytoval se zavazuje vynaložit maximální úsilí k zabezpečení aktuálnosti a přesnosti údajů zobrazených na našich stránkách. I přesto se mohou vlastnosti výrobků měnit. Jejich dostupnost a cena se mění tak rychle, že poskytovatel není schopen upravit údaje na internetových stránkách. V takovém případě prodávající informuje kupujícího o změnách a umožní mu odstoupení od smlouvy či výměnu obědnaného zboží. Prodávající nezodpovídá za obsah recenzí produktů, které zveřejní návštěvníci stránky. Všechny fotografie produktů jsou symbolické a nezaručují vlastnosti produktů. Za pravopisné chyby nezodpovídáme.

Stížnosti a spory: poskytovatel respektuje platné právní předpisy o ochraně spotřebitele. Stížnosti a reklamace můžete zaslat e-mailem na adresu info@top-tricka.cz nebo poštou na adresu : Top Majice d.o.o., Cesta 24 junija 33, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija. Poskytovatel je povinnen do pěti pracovních dní potvrdit přijetí stížnosti, obeznámit kupce o délce trvání vyřízení stížnosti a po celý čas jej informovat o průběhu vyřizování. Prodávající vynaloží maximální úsilí k vyřešení jakéhokoliv sporu vzájemnou dohodou.

Právní poučení: Internetový obchod, všechny údaje, obrázky produktů a grafika zobrazená na webové stránce jsou chráněny zákonem o autorských právech a bez předchozího písemného souhlasu se nesmí reprodukovat ani používat. Ochranné známky a loga uznaných společností jsou v jejich vlastnictví.

Dostupnost informací: Poskytovatel se zavazuje vždy poskytnout kupujícímu následující informace: totožnost společnosti, kontaktní adresy, základní vlastnosti zboží či služeb; dostupnost výrobků; podmínky dodání produktu či výkonu služby; všechny ceny jsou jasně a jednoznačně určeny; způsob platby a dodání; časová platnost nabídky.

Můžete nás kontaktovat na následujících adresách:

Top Majice d.o.o. Cesta 24 junija 33 1231 Lublaň-Črnuče, Slovinsko

e-mail: info@top-tricka.cz

 

Ochodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky společnosti Top-tricka.cz byly vypracovány v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot), s doporučeními Obchodní a průmyslové komory a mezinárodními kodexy pro elektronické podnikání. Před použitím stránky internetového obchodu vám doporučujeme si pozorně přečíst níže uvedené obchodní podmínky. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s uvedenými podmínkami, nepoužívejte internetový obchod. Internetový obchod provozují Top Majice d.o.o., Cesta 24. junija 33., Lublaň, Slovinsko, dále jen »poskytovatel«. Uživatel se stává fyzickou či právnickou osobou, která prostřednictvím internetového obchodu vykoná objednávku nebo se zaregistruje jako nový člen. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky na webové stránce. Všechny změny jsou pro kupující závazné, proto doporučujeme, aby jste Obchodní podmínky pravidelně kontrolovali.

Ceny: Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v Euro a zahrnují 22% daň z přidané hodnoty (DPH). Ceny jsou platné při potvrzení objednávky poskytovatelem. V případě, ze se cena zboží změní během zpracovávání objednávky, bude o tom poskytovatel informovat kupujícího.

Průběh nákupu:

 

  • Přijatá objednávka: Po objednávce zákazník obdrží oznámení e-mailem o úspěšném zpracování objednávky.
  • Při zpracování: poskytovatel do 48 hodin zkontroluje objednávku, dostupnost produktu a objednávku potvrdí či zamítne. V případě změny ceny v čase zpracovávání objednávky se poskytovatel zavazuje, že se pokusí zákazníku nabídnou nižší cenu nebo najít vhodné řešení, které povede k vzájemné spokojenosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka na jeho telefonním čísle. Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je v případě potvrzení objednávky zprávou “V zpracování” neodvolatelně uzavřena. V případě zamítnutí objednávky smlouva není uzavřena.
  • Odeslané zboží: poskytovatel v dohodnutém termínu připraví a odešle objednané zboží s původní fakturou, případně přiloženým návodem a záručním listem.

 

Dodací lhůta: prodejce se bude snažit dodat zákazníkovi zboží ve stanovených termínech (1–3 pracovní dny). Po objednávce zákazník obdrží zprávu s kopií objednávky, obsahující objednané položky a celkovou cenu. Zpráva objednávky bude obsahovat telefonní číslo a e-mail adresu pro kontakt se zákazníky, kam se můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek, týkajících se vaší objednávky. V případě že zboží, které jste si objednali není na skladě, dohodneme se s vámi na dodací lhůtě.

Skutečná vada.

Kdy je vada skutečná? Pokud:

 

  • Výrobek nemá vlastnosti potřebné pro jeho normální používání či provoz
  • Výrobek nemá vlastnosti potřebné pro konkrétní použití, kvůli kterému ho kupující koupil, o kterých prodávající věděl nebo měl vědět.
  • Výrobek nemá vlastnosti a kvality, které byly výslovně dohodnuty nebo předepsány
  • Předávající odevzdal výrobek, který se neshoduje s vzorem či modelem, pokud vzor či model nebyly použity pouze z důvodu prezentace

Jak je prověřována vhodnost výrobku?

Kontroluje se s jiným bezchybným výrobkem stejného typu, zároveň s prohlášením výrobce nebo údaji na výrobku samém.

Jak uplatnit vzniklou vadu?

Kupující je povinnen nás informovat o možném vzniku vady spolu s přesným popisem této vady v zákonné lhůtě a zároveň nám umožnit kontrolu výrobku. Formulář pro nahlášení vady se nachází zde.

Právo na reklamaci skutečné vady na výrobku přesněji určuje zákon o ochraně spotřebitele. Společnost zodpovídá za skutečnou vadu výrobku, která se objeví do 2 let od převzetí, v souladu s ZVPot.

Právo odstoupit od koupě – vrácení zboží

Položky zhotovené podle přesných pokynů zákazníka a přizpůsobené jeho osobním potřebá vzhledem na specifičnost jejich povahy nejsou vhodné k vracení. V ostatních případech Top-tricka.cz respektuje článek 43.č ZVPot, který uvádí:

V případě smluv uzavřených na dálku má spotřebitel právo do 14 dní od převzetí zboží oznámit podniku, že odstoupil od smlouvy bez toho, aby byl nucen uvést důvod svého rozhodnutí v souladu s článkem 43.č ZVPot. Jediné náklady spotřebitele týkající se zrušení jsou přímé náklady na vrácení zboží.

O zamýšleném vracení zboží nás prosíme písemně informujte na kontaktní e-mail info@top-tricka.cz. Spotřebitel je povinnen vrátit zboží do 14 dní od ohlášeného záměru odstoupit od smlouvy. Společnost musí vykonat vrácení plateb okamžitě jakmile je to možné, ale nejpozději 14 (čtrnáct) dní po doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Zákazníik je povinnen vrátit zboží nepoškozené a v nezměněném množství, pokud nebylo zboží zničeno, poškozeno, ztraceno či množství změněno bez toho, aby byl z toho vinnen spotřebitel.

Internetový obchod Top-tricka.cz si vyhrazuje právo, že vracení výrobků které neobsahují všechny položky (krabice, faktura, originální balení, nepoužité atd.) nebo byly poškozeny či použity, bude zamítnuto na náklady odesílatele. Proto žádáme, aby jste s výrobkem zacházely starostlivě a hospodárně, protože jen to nám umožní bez problému produkt vyměnit nebo vrátit peníze.

Peníze za vrácený produkt převedeme na Váš účet, jehož číslo připojte k produktu jež vracíte spolu s reklamačním formulářem nebo reklamační formulář pošlete e-mailem na adresu info@top-tricka.cz

Příklad formuláře s informacemi o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy najdete zde: ODKAZ

Výrobky v internetovém obchodě podléhají záručním podmínkám v souladu se slovinským právem. Výrobky mají záruku, pokud je tak uvedeno na záručním listě. Záruka platí při dodržování pokynů na záručním listě a při předložení faktury. Záruční lhůty jsou uvedeny na záručním listě nebo faktuře. Informace o záruce jsou uvedeny také na stránkách produktu. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o záruce, výrobek nemá záruku nebo informace nejsou v současnosti známy. V druhém případě může kupující kontaktovat poskytovatele, který poskytne aktuální informace.

Bezpečnost: Poskytovatel využívá technologické a organizační prostředky na ochranu přenosu a uchovávání osobních údajů, objednávek a plateb.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: V souladu s právními normativy Top Majice d.o.o. neuznává žádného vykonavatele mimosoudních urovnávání sporů spotřebitelů, který má pravomoc k řešení spotřebitelského sporu, který mohl spotřebitel iniciovat v souladu se zákonem o mimosoudním řešení sporů spotřebitelů.

Top majice d.o.o., který jako poskytovatel zboží a služeb poskytuje on-line obchod na území Slovinské republiky, zveřejňuje na své internetové stránce elektronický odkaz na internetovou platformu pro řešení spotřebitelských sporů (SRPS). Platforma je pro spotřebitele k dispozici zde.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Uvedené nařízení je odvozeno ze zákona o mimosoudním urovnání spotřebitelských sporů, nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady o online řešení sporů ve spotřebitelských sporech a o změně a doplnění nařízení (ES) č. A směrnice 2009/22 / ES.

Uzavření a archivace smlouvy: Smlouva může být uzavřena ve slovinském jazyce. Smlouva bude uložena písemně v sídle společnosti do jednoho roku od nákupu. Na žádost kupujícího je přístupná v sídle společnosti. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na info@top-tricka.cz.

Údaje o společnosti

Top majice d.o.o.

Cesta 24. junija 33

1231 Lublaň Črnuče

Slovinsko

Plátce daně - ANO

Identifikační číslo DPH: SI61905666

Registrační číslo: 3886573000

Bankovní účet: IBAN SI56 3000 0001 0894 494 (Sberbank d.d.)

BIC / SWIFT kód SABRSI2X Zapsáno do obchodního a soudního registru, datum zápisu subjektu do registru: 11.01.2011, Srg zápisu subjektu: 2011/1367 (Okresní soud v Lublani)